Danh sách các cao thủ đánh con 46 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 46 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
22
77
81
48
96
46
60
62
79
92
36
63
92
56
48
64
2
90
46
54
93
39
05
50
05
39
93
44
55
09
90
54
45