Danh sách các cao thủ đánh con 44 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 44 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
29
19
21
29
19
21
29
19
21
44
98
79
12
82
03
16