Danh sách các cao thủ đánh con 44 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 44 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
55
08
55
12
62
67
55
55
67
67
44
99
49
94
12
22
2
90
46
54
93
39
05
50
05
39
93
44
55
09
90
54
45