Danh sách các cao thủ đánh con 41 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 41 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
71
63
08
93
68
86
39
99
45
49
94
14
41
19
91
69