Danh sách các cao thủ đánh con 40 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 40 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
14
41
14
14
41
19
91
11
44
09
90
04
40
16
61
99
2
99
99
99
11
99
00
22
33
44
55
66
77
88
20
40
80