Danh sách các cao thủ đánh con 40 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 40 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
24
42
36
56
78
89
26
63
22
21
67
89
45
33
04
40
2
10
19
29
10
19
29
29
29
53
53
57
30
40
20
45
45
3
80
80
08
40
80
84