Danh sách các cao thủ đánh con 39 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 39 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
81
39
93
39
93
39
79
79
79
74
74
78
78
39
39
93
2
62
81
04
26
26
26
62
62
62
36
36
62
76
76
76
39