Danh sách các cao thủ đánh con 34 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 34 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
34
02
92
47
74
79
47
74
97
79
29
92
42
24
19
39