Danh sách các cao thủ đánh con 34 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 34 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
25
43
34
81
79
97
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14