Danh sách các cao thủ đánh con 32 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 32 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
33
33
33
32
32
32
33
32
31
34
35
36
27
38
32
33
2
05
23
42
71
71
76
76
78
78
81
81
91
91
32
42
17