Danh sách các cao thủ đánh con 31 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 31 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
31
31
13
13
13
13
31
31
38
83
83
83
84
83
68
80
2
98
55
32
31
71
80
3
75
49
94
91
15
51
17
71
15
51
19
91
55
31
91
51