Danh sách các cao thủ đánh con 30 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 30 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
10
19
29
10
19
29
29
29
53
53
57
30
40
20
45
45