Danh sách các cao thủ đánh con 28 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 28 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
36
18
96
36
18
96
36
18
96
25
26
27
28
54
57
52
2
70
70
07
85
85
58
18
81
28
82
38
83
48
84
58
85