Danh sách các cao thủ đánh con 26 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 26 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
85
85
85
11
11
11
11
12
21
24
26
27
16
61
17
71
2
01
80
08
11
11
11
78
87
12
21
26
62
68
86
88
80