Danh sách các cao thủ đánh con 25 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 25 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
88
89
98
20
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
48
25
35
00
55
05
50
40
58
48
98
76
87
88
33
04