Danh sách các cao thủ đánh con 20 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 20 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
02
02
66
02
20
66
02
02
02
02
20
20
20
20
66
66
2
02
02
21
20
83
27
83
73
43
92
63
64
82
74
93
92