Danh sách các cao thủ đánh con 18 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 18 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè