Danh sách các cao thủ đánh con 17 ngày 18/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 17 ngày 18/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
21
17
53
21
17
53
21
17
53
75
76
77
78
95
96
97
2
41
14
41
17
71
07
70
66
55
44
33
00
47
88
22
16
3
49
27
72
19
91
17
71
61
61