Danh sách các cao thủ đánh con 17 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 17 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
17
34
17
34
17
34
17
71
17
71
17
71
17
71
17
71