Danh sách các cao thủ đánh con 14 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 14 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
02
18
19
48
84
68
86
14
41
64
46
2
19
19
18
18
18
81
19
91
18
81
15
51
16
61
14
41