Danh sách các cao thủ đánh con 13 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 13 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
12
69
96
33
16
27
11
12
13
17
19
22
91
95
15
59
2
33
33
34
03
83
30
03
30
13
31
33
34
43
35
53
38