Danh sách các cao thủ đánh con 13 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 13 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
31
31
13
13
13
13
31
31
38
83
83
83
84
83
68
80