Danh sách các cao thủ đánh con 12 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 12 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
55
08
55
12
62
67
55
55
67
67
44
99
49
94
12
22