Danh sách các cao thủ đánh con 11 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 11 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
96
97
28
11
66
16
61
04
40
77
22
68
86
59
95
17
2
12
69
96
33
16
27
11
12
13
17
19
22
91
95
15
59