Danh sách các cao thủ đánh con 10 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 10 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè