Danh sách các cao thủ đánh con 08 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 08 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
28
38
48
58
68
78
88
98
18
08
2
01
80
08
11
11
11
78
87
12
21
26
62
68
86
88
80
3
60
13
17
88
08
18
28
38
48
58
68
78
88
98
88
33