Danh sách các cao thủ đánh con 08 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 08 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
88
99
21
88
99
21
61
08
80
94
58
85
99
88
80
85
2
33
18
81
18
08
49
35
53
56
65
36
63
78
87
54
45