Danh sách các cao thủ đánh con 08 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 08 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
35
09
90
08
68
58
88
2
08
39
37
06
06
60
22
33
44
66
77
88
99
00
11
55
3
20
07
08
34
43
51
34
34