Danh sách các cao thủ đánh con 07 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 07 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
37
89
98
07
70
16
16
61
07
70
25
52
89
98