Danh sách các cao thủ đánh con 07 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 07 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
70
70
07
85
85
58
18
81
28
82
38
83
48
84
58
85
2
19
18
19
07
07
10
22
22
22