Danh sách các cao thủ đánh con 03 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 03 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè