Danh sách các cao thủ đánh con 01 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 01 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
07
55
90
21
12
24
28
00
01
01
27
05
50
82
93
39
2
23
23
32
01
01
10
01
01
01
01
01
10
10
10
10
10